Astran Groep Nederland helpt mensen in organisaties hun grenzen bepalen en verleggen door middel van assessment, coaching, training of consultancy.

Mensen kunnen meestal meer dan ze zelf denken; mits ze zich blijven ontwikkelen natuurlijk. Neem bijvoorbeeld klimmers: zij ontwikkelen niet alleen continu hun vaardigheden en technieken, maar ook hun inzichten en zelfs hun mentaliteit om tot steeds betere prestaties te komen. Voor de één is een stevige rots in de Ardennen al een hele uitdaging; anderen trotseren de Mont Blanc, op zoek naar de grenzen van hun kunnen; intrinsiek gemotiveerd…

Ook medewerkers in organisaties ontwikkelen zich, mits daartoe gestimuleerd, voortdurend. Soms is het daarbij goed om te beoordelen waar men nu staat, of waar ‘de top’ ligt. Of om te zien of de ingeslagen weg de juiste is, welke ontwikkeling verder nodig is en hoe deze ontwikkeling gerealiseerd kan worden.

Wij geloven in het feit dat je met de juiste begeleiding of coaching meer potentieel kunt vrijmaken in individuen, teams en organisaties. Al onze interventies en trainingen zijn daarop gericht. Professioneel, pragmatisch en met een zichtbaar en meetbaar resultaat.

Alle adviseurs en trainers van de Astran Groep kenmerken zich niet alleen door veelzijdige ervaring op het vlak van management, verkoop en organisatie-ontwikkeling, maar vooral door hun ervaring in het maken van de vertaalslag naar de leervraag van uw medewerkers. Professioneel, betrokken en met oog voor de individuele mens…